Campania "Case pentru Africa"

Derulată în cadrul proiectului BUILD SOLID GROUND

Africa

Află despre Campania "Case pentru Africa"

Campania “Case pentru Africa”  

În perioada mai – octombrie 2020, Fundația “Alături de Voi” România derulează Campania “Case pentru Africa”, cu scopul de a aduce în atenția publicului general problematica locuirii în Africa și dificultățile cu care se confruntă milioane de oameni de pe acest continent.  

De asemenea, prin intermediul acestei campanii, urmărim creșterea implicării active a tuturor cetățenilor în acțiuni de combatere a sărăciei, de îmbunătățire a condițiilor de locuit și de promovare a respectării drepturilor femeilor și a copiilor, atât în contextul Agendei 2030 și New Urban Agenda, cât și în contextul în care Uniunea Europeană are o contribuție financiară semnificativă pentru dezvoltare și pentru combaterea sărăciei în lume.  

Campania este derulată de Fundația Alături de Voi România, în cadrul proiectului „BUILD Solid Ground”. 

 

Proiectul „Build Solid Ground”  

Proiectul “Build Solid Ground” este implementat la nivel european, în perioada octombrie 2017 – octombrie 2020, de un consorțiu de 14 organizații, sub coordonarea Organizației Habitat for Humanity International din Slovacia şi finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului DEAR (Development Education and Awareness Raising).  

Obiectivul principal al proiectului “Build Solid Ground” este să faciliteze implicarea activă a cetățenilor europeni în probleme ce ţin de locuire, terenuri, comunități urbane și pentru îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) nr. 11 și a Noii Agende Urbane (Habitat III). 

Broșura “Despre locuire pe înțelesul tuturor”                        Film activități de informare BSG  

 

 

 

 

Campania "Case pentru Africa", derulată în cadrul proiectului BUILD SOLID GROUND