Acasă trebuie să fie mai mult

Acasă trebuie să fie mai mult

  • Peste un milliard de oameni din întreaga lume trăiesc în sărăcie, fără acces la servicii de bază (sănătate, educație, electricitate, sanitație).
  • Peste un milliard de oameni din întreaga lume trăiesc în așezări informale, în locuințe improvizate și condiții de supraaglomerare.
  • Peste un miliard de oameni nu au acces la terenuri pe care să-și construiască un adăpost și nu au documente care să ateste dreptul de proprietate asupra terenurilor.

 

Condițiile improprii de locuit reprezintă o dramă personală pentru fiecare dintre aceste persoane, o criză morală pentru noi și o amenințare la adresa economiei și a securității globale.

În Africa, în fiecare an, neavând drepturi de proprietate asupra terenurilor și locuințelor, milioane de oameni sunt evacuați din propriile case, împotriva voinței lor și fără consultare sau compensare echitabilă, sau sunt forțați să-și abandoneze casele pentru a fugi de conflicte armate, persecuții politice, dezastre naturale și / sau dificultăți economice. Vezi video: Acasă

Facilitarea accesului la terenuri și promovarea drepturilor de proprietate sunt subiecte foarte sensibile în multe zone ale lumii, însă, a nu face nimic este mai riscant, decât dacă ne-am folosi vocile pentru schimbarea situației celor un miliard de oameni.

Iată ce poți face:  

Informează-te permanent despre problemele cu care ne confruntăm la nivel global, în ceea ce privește locuirea (urbanizare, slum-uri, supraaglomerare, locuințe improvizate, drepturi de proprietate, egalitate de gen și drepturi de proprietate, sanitație etc.).  

Vezi video: Povestea pe care o modelezi

Adoptă acțiunile promovate de Agenda 2030! Agenda 2030 sau Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă un apel universal la acțiune și colaborare globală, stabilit de ONU, în anul 2015, în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei, până în 2030.  

Susține și promovează Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11! În cadrul Agendei 2030, problema locuirii este abordată pe larg în ODD 11 – Orașe și comunități durabile: "Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile”.  

Vezi video: "Noi oamenii" - Împreună pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă    

Susține HABITAT III - NOUA AGENDĂ URBANĂ – o inițiativă globală ce are ca obiectiv asigurarea condițiilor decente de locuit pentru toată lumea! Aceasta contribuie, de asemenea, la încetarea sărăciei şi a foametei în toate formele și dimensiunile sale, la reducerea inegalităţilor, la promovarea unei creșteri economice durabile, inclusive şi sustenabile, la egalitatea între sexe și la emanciparea tuturor femeilor, la îmbunătățirea sănătăţii și bunăstării oamenilor, precum şi la protejarea mediului înconjurător.

Semnează și promovează petiții care susțin îmbunătățirea condițiilor de locuit din zonele defavorizate ale lumii!  

Alătură-te echipelor de voluntari care construiesc case în țară și în alte zone defavorizate ale lumii!  

Donează pentru a susține programele de construit case derulate de diferite ONG-uri, pentru persoanele aflate în dificultate!

Implică-te în programe de tipul “Adoptă un copil”, prin intermediul cărora, cu o sumă modică, poți asigura traiul pe o lună și accesul la educație al unui copil din Africa!  

Susține sau inițiază acțiuni sau proiecte care promovează condițiile decente de locuit și drepturile de proprietate!  

Dă Share, nu doar Like! De exemplu, dacă vezi o postare interesantă despre locuire sau drepturile femeilor, dă Share pentru a vedea și prietenii tăi!  

Ia atitudine împotriva discriminării! Cu toții suntem egali, indiferent de rasă, sex, orientare sexuală, statut social și abilități fizice!    

Raportează încălcările de drepturi pe care le vezi!