Despre urbanizare și locuire în Africa Sub sahariană

Despre urbanizare și locuire în Africa Sub sahariană

La nivel global, nivelul urbanizării este în continuă creștere, punând presiune și asupra dezvoltării urbane, mai ales în Africa și Asia. În documentul publicat în 2017 de către ONU și intitulat Drivers of Migration and Urbanization in Africa se menționează că mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în orașe mai mari sau mai mici, cu o creștere estimată până la 75% a acestui procent până în anul 2050. În raport se menționează de asemenea faptul că aproximativ 60 de milioane de oameni se mută la oraș în fiecare an. Conform documentului UN-Habitat 2014 vor fi aproximativ 200 milioane locuitori în locuințe informale până în anul 2020. Având în vedere gradul de urbanizare și procentul de persoane care aleg să locuiască la oraș, este evidentă și provocarea legată de asigurarea unor condiții de locuit decente pentru aceste persoane. 

Migrarea către zone urbane pune presiune pe infrastructura deja existentă, pe serviciile de bază și planificarea urbană. Familiile care au nevoie de o locuință au recurs la mecanisme de supraviețuire care au dus la creșterea numărului de locuințe și comunități informale. Conform statisticilor ONU, locuințele informale sunt majoritare în Africa Sub sahariană, unde aproximativ 56% din cei care locuiesc la oraș, locuiesc de fapt în locuințe informale. Un studiu din aprilie 2018 intitulat Meeting Challenges by Bridging Stakeholders realizat de Centrul pentru Studii Strategice Internaționale (Centre for Strategic and International Studies) arată faptul că pentru a asigura o bună urbanizare și pentru a preveni dezastrele, este în primul rând necesar să fie controlată extinderea acestor comunități informale. Problema locuirii în Africa poate fi rezolvată doar dacă se lucrează constant pentru a nu mai fi construite comunități informale. 

S-au propus diverse abordări pentru rezolvarea problemelor legate de locuire. Aspectul cel mai important ar fi nevoia de soluții integrate pentru locuințe accesibile. Instituții guvernamentale cu rol în domeniu, instituții financiare, dezvoltatori, factori de decizie și reprezentanți ai comunităților trebuie să colaboreze și să discute punctual nevoile și posibilele soluții pentru problemele din orașe. La o conferință de leadership ce a avut loc în Africa de Sud în 2018, Kevin Chetty de la Habitat for Humanity International a spus că a înțelege și a accepta toate aspectelor ce țin de locuire, precum și noi abordări ale locuirii ca produs sunt pași esențiali. A menționat, de asemenea, că doar înțelegând complexitatea problemei, și alegând o abordare centrată pe persoană, pe finanțarea potrivită, pe mobilizarea factorilor de decizie sa va putea interveni eficient cu privire la legislația și programe în domeniu. (Property 24, October 2018).

Există o nevoie imperioasă de înțelegere a provocărilor pe care le au toți factorii de decizie din cadrul lanțului valoric. Este foarte important să înțelegem provocările cu care sunt confruntați dezvoltatorii din Africa Sub sahariană, cum ar fi drepturile de proprietate asupra terenurilor, accesul la teren pentru utilități, supra-taxarea, procese administrative greoaie și costurile ridicate a finanțărilor pentru dezvoltatori. Acesta ar putea fi momentul pentru o privire de perspectivă asupra acestor provocări și pentru a identifica posibile soluții pentru rezolvarea problemelor legate de locuire. 

De-a lungul anilor au fost abordate diverse strategii privind locuirea, astfel încât cei cu venituri mici și medii să beneficieze de finanțare pentru locuințe accesibile. Din păcate, programele cu subvenții pentru locuințe au reușit doar în foarte mică măsură să acopere nevoia în creștere. Un raport din 2015 al Băncii Mondiale arată că majoritatea programelor de subvenții sunt foarte costisitoare pentru guverne, sunt inaccesibile celor săraci și nici nu au dus la creștere semnificativă a gradului de acordare de locuințe accesibile. 

Guvernele au primit recomandarea de a revizui diversele politici și planuri naționale de dezvoltare pentru a stabili modalitatea de lucru care să sprijine inițiativele private de construire de locuințe accesibile. Politicile privind terenurile, reglementările fiscale, serviciile funciare, dezvoltarea infrastructurii și reglementările de planificare sunt câteva dintre domeniile cheie pe care guvernele trebuie să se concentreze, toate acestea încurajând o mai mare implicare a sectorului privat pe piețele cu venituri mici. 

Deși încă sunt foarte multe discuții legate de creditele ipotecare, mai sunt multe de făcut pentru a face ipotecile accesibile pentru majoritatea populației sărace și cu venituri medii din Africa Sub-Sahariană. Conform unui raport din 2015 al Băncii Mondiale, doar 15% dintre adulții din Africa Sub sahariană sunt eligibili să solicite finanțare oficială, iar în 2014, doar 5% dintre adulți au reușit să obțină un credit ipotecar de la o instituție bancară. Majoritatea locuitorilor cu venituri mici și medii lucrează fără forme legale, aspect ce nu îi ajută atunci când aplică pentru un credit imobiliar întrucât nu îndeplinesc condițiile minime pentru acest lucru. 

Mai este foarte mult de lucru până să fie acordate împrumuturi celor fără forme legale de muncă. Majoritatea gospodăriilor cu venituri mici își construiesc singure locuințele în Africa Sub-Sahariană, dar o serie de produse de micro-finanțare le-ar ajuta foarte mult pentru a avea acces la locuințe decente. Studii de caz recente privind impactul produselor de micro-finanțare a locuințelor în țări precum Kenya și Uganda susțin necesitatea produselor de acest tip. Inovația în sistemele de finanțare a locuințelor, care sunt personalizate pentru problemele unice ale locuințelor din Africa Sub-Sahariană, vor contribui foarte mult la rezolvarea situației actuale.

Deoarece orașele africane sub sahariene se dezvoltă rapid, iar venitul pe cap de locuitor și creșterea economică rămân la nivel scăzut, este necesar să se lucreze foarte mult și consistent cu privire la înțelegerea aspectelor unice și complexe ale crizei locative. Este foarte important ca politicieni, sectoarele private și publice, reprezentanții sistemelor financiare, furnizorii de servicii și reprezentanții comunității să colaboreze și să lucreze împreună. Majoritatea orașelor africane trebuie să reflecte nu numai soluțiile posibile pentru a aborda criza locuințelor, ci și modalitățile de modernizare a infrastructurii și îmbunătățirea planificării urbane pentru a se asigura că economiile locale au de câștigat de pe urma urbanizării. Estimarea corectă a evoluției pieței și a tendințelor va face diferența în ceea ce privește eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților din Africa Sub Sahariană.

Sursa: http://housingfinanceafrica.org/documents/urbanisation-and-housing-challenges-is-sub-saharan-africa/